GYŐRI KOVÁCS MARGIT NÉMET NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, IPARMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

FŐOLDAL BEISKOLÁZÁS
ÁLTALÁNOS
ISKOLA
          KAPCSOLAT
               
        A címekre kattintva elérheti és letöltheti / nyomtathatja a dokumentumokat.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

INFORMÁCIÓK
az 1. osztályosok beíratásáról
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról
részletes leírást talál a címre kattintva!

BEISKOLÁZÁSI KÖRZET
A beiskolázási körzetet
megtekintheti a címre kattintva.

Az Országgyűlés által elismert
 
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK,
vallásfelekezetek és vallási közösségek.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

leendő első osztályosok
szülei részére

2018. május 30.
16.45 órakor

Részletekért kattintson a címre!


Kérjük, hogy a következő nyomtatványokat - értelemszerűen kitöltve - a beiratkozás napján hozzák magukkal.

NYOMTATVÁNYOK
1. Nyilatkozat
az életvitelszerű tartózkodásról
2. Nyilatkozat
szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

3. Nyilatkozat etika / hit- és erkölcstan oktatással
    kapcsolatban


JOGSZABÁLYOK
Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere


KEDVES LEENDŐ ELSŐSÖK!

Ismerkedjetek meg az iskolánk által ajánlott jövő évi lehetőségekkel és a tanító nénikkel! Mindegyik osztályban a speciális kínálat mellett a legfontosabb cél a kulcskompetenciák fejlesztése.


1.a osztály - német nyelvoktató nemzetiségi osztály 

Iskolánkban 2001 óta folyik német nemzetiségi oktatás. A nemzetiségi osztályok egy sajátos tanterv szerint tanulnak a német órákon, hangsúlyt fektetve a hagyományőrzésre és népismeretre is. 15 éve töretlen népszerűségnek örvend iskolánkban ez a képzési forma, melyben heti öt órában tanulnak a gyerekek német nyelvet, heti egy órában németül hon- és népismeretet. A német színjátszó szakkörök, a nemzetiségi tánc foglalkozásai, tovább erősítik ennek a képzésnek a különleges komplexitását, a német nyelvtudás és a személyiség sokoldalú fejlesztését. Ezekbe az osztályokba járó tanulóink tehát a tehetségfejlesztő órákkal együtt heti 7-8 német nyelvű foglalkozáson ismerkednek az alapokkal. Az adott életkori sajátosságoknak megfelelően hangulatos, a szóbeli kifejező képesség folyamatos fejlesztését szolgáló képzésben vesznek részt. Az egyéb tantárgyak oktatása magyar nyelven történik. 

A magas színvonalú és a képzési óraszámban is kiemelkedő német nemzetiségi oktatás tanórái csoportbontásban, 10-12 fővel zajlanak. A nemzetiségi osztályok tanulói ötödik osztálytól térítésmentes angol nyelvoktatásban részesülhetnek.

Azoknak a gyerekeknek ajánljuk ezt az osztályunkat, akik a német nyelvvel ilyen sokoldalú módon szeretnének foglalkozni, szorgalmuk és képességeik alkalmassá teszik őket erre az emelt szintű képzésre, illetve azoknak, akik német nemzetiséginek vallják magukat.


1.b osztály - emelt szintű vizuális oktatás

A művészeti oktatás a gyermek rajztudásán túl egész személyiségére hat, fejleszti gondolkodását, kifinomulttá teszi ízlését. Teremteni, alkotni, az értéket védeni, gyarapítani tanít. A rajztagozat több évtizedes tapasztalatai azt mutatják, hogy az emelt szintű vizuális oktatásban résztvevő gyerekek kreativitása, térlátása, önkifejező képessége, kommunikációja meghaladja korosztályukét. Az e képzésben részesülő tanulók matematikai, idegen nyelvi kompetenciái fejlettebbek, mint társaiké. Ezen tapasztalatok helytállóságát számos szakirodalom is bizonyítja. Tanulóink jelentős sikereket érnek el nemzetközi, országos pályázatokon és versenyeken, saját munkáikat kiállításokon láthatják viszont. Mindez jó hatással van önbecsülésükre, önértékelésükre, biztosítja a gyermekkor játékosságát és sikerességét.
Ebbe az osztályba várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik szívesen rajzolnak, örömüket lelik az alkotó tevékenységekben.

Az emelt szintű vizuális oktatás angol nyelvi képzéssel egészül ki.

Az intézményben működő Alapfokú Művészeti Iskola jó lehetőséget biztosít tanulóinknak a festészet, a grafika, a szobrászat és kerámia, a zománcművesség stb. irányába történő specializálódáshoz.

Tehetséges diákjaink az általános iskola befejezése után felvételt nyerhetnek a Kovács Margit Iparművészeti Szakgimnáziumba.


 
1.c osztály - hagyományos tanrendű, természettudományos orientációval

Terveink szerint ebben az osztályban az alapképességek fejlesztése mellett a mai kor elvárásainak megfelelően a természettudományos műveltség megalapozására helyezzük a hangsúlyt. Alsó és felső tagozaton egyaránt a természettudományi tantárgyakat tanítjuk magasabb óraszámban.
Ebbe az osztályba várjuk azokat a gyerekeket, akik különösen érdeklődnek a számok, a rejtvények iránt, kíváncsiak a körülöttük lévő világban zajló természeti jelenségek okaira, összefüggéseire, szeretik és óvják a természetet, érdeklődnek a különböző szerkezetek működési mechanizmusa iránt.

A 2016/2017-es tanévtől a gyerekek kedvencét, a LEGO-t használjuk oktatási eszközként a matematika tanításához. Részt veszünk a "LEGO-matek" országos programban. Tanulóink számukra élvezetes módon sajátítják el a matematika alapjait, miközben fejlődnek problémamegoldó, kombinatorikai, gondolkodási képességeik. A LEGO fenntartja a motiváltságot, önálló ismeretszerzést, játékos tevékenykedtetést tesz lehetővé, fejleszti a kreativitást. Idegen nyelv tanulására már az első osztálytól kezdve van lehetőség.

 

Egyéb foglalkozások, sport

Iskolánkban számos lehetőséget nyújtunk a tanulók érdeklődési körének megfelelő tanórán kívüli tevékenységekre is: kosárlabda, lánytorna, atlétika, futball, asztalitenisz, színpadi tánc, country tánc, magyar néptánc, német nemzetiségi néptánc, színjátszó szakkör, német nyelvű színjátszó szakkör, furulya szakkör, kiskórus, sakk szakkör, szakszerű napközis foglalkozás, alapfokú művészeti oktatás.

 

 

               
KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYŐR MŰVÉSZETÉÉRT DÍJ GYŐR KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT DÍJ NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ